مجموعه زعفران جلالیان در نظر دارد هرساله در فصل برداشت زعفران در شهرستان قاین، پایتخت زعفران جهان میزبان شما عزیزان باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس واحد روابط عمومی مجموعه تماس حاصل فرمایید.

زعفران
برداشت زعفران

تلفن تماس واحد روابط عمومی :
3546 – 3252 – 056