آدرس: خراسان جنوبی – شهرستان قائنات (پایتخت زعفران و زرشک جهان) – خیابان امام خمینی – حدفاصل میدان شیرازی و بزرگمهر یک – واحد ارتباطات مجموعه زعفران جلالیان

تلفن واحد روابط عمومی: 3546 – 3252 – 056

تلفن واحد فروش و خدمات: 8541 – 3252 – 056

کد پستی: 9761983883

واحد پشتیبانی و فروش: 1604 339 0990

Jalaliyan building,bozorgmehr Sq,qaenat ,south khorasan,IRAN

Po box:9761983883

Tel:0098 56 3252 3546 3252 8541

Whats App:0098 919 8323466

Mail:info@ghaenatpakhsh.ir

Web:ghaenatpakhsh.ir